MAPA
Jak można dostać się do Apartamentu Lena.

EuropeHungary


Szczegółowa mapa z Północnych Węgier z oznacieniem celu (300kB).

Szczegółowa mapa Tardu z oznacieniem Apartamentu Lena (100kB).

GPS: 47°53'13.833", 20°35'15.615"

Samochodem: z Budapesztu wyjwżdżając na stradzie M3 ok. 120 km przy Mezőkövesd trzeba skręcić ze strady. Potem na drodze 3 w kierunku do Miszkolc za ok. 8 km przy tablicy Tard trzeba skręcić.

Pociągiem: Niestety do Tard nie jeżdzi pociąg, z Mezőkövesd autobusem można dojechać. Do Mezőkövesd co drugą godzinę rusza pociąg z dworca Keleti w kierunku Miszkolc. Międzynarodowy rozkład jazdy pociągow InterCity i EuroCity można obejrzeć tu.

Autobusem: Do Mezőkövesd z dworca autobusowego Népstadion ruszają sie autobusy. A na dworcu Mezőkövesd można przesiąść na autobus w kierunku Tard. Rozkład jazdy można obejrzeć tu.
Międzynarodowy rozkład jazdy autobusów można obejrzeć na stronie Eurolinesa.